12 Mart 2013 Salı

Reddiyat Ne Demektir?

UYAP sisteminden gelen mesaj;

"İstanbul  2. Ceza Hukuk Mahkemesinin 2013/678 nolu dosyasında  12/03/2013 tarihinde 12,50 tl reddiyat yapılmıştır."

Cümlede geçen 'reddiyat'  kelimesi ile anlatılmak istenen; İcra ve dava takiplerinde para ödemesi yapıldığı zaman 'reddiyat makbuzları' kesilir. Mesaja göre davaya yatırılan harç ve masraflardan 12,50 tl artmıştır. 

(Reddiyat:Saymanlıkta emanet duran paranın ilgilisine ödenmesi; fazla alınan verginin ilgilisine geri verilmesi.)


 Reddiyat Ne Demektir?, Reddiyat Makbuzu

Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver