27 Şubat 2013 Çarşamba

Telefonda Hakaret SuçuTelefonda tanıdığınız ya da tanımadığınız herhangi birinin hakaretlerine uğruyorsanız, öncelikli olarak yapmanız gereken telefonunuzu hoparlöre vererek en az 2 kişiye dinletmektir. Şahidinizin olması önemli.. Ses kaydını da alabilirsiniz, ancak 2 şahide dinlettirmek mahkeme aşamasında suçun hapis yolu ile cezalandırılmasını sağlayacaktır. 

Tehtit içerikli hakaretler de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor. 

Türk ceza kanunu madde 125 :

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

"Telefonda sadece küfür edilmesi önemli değil, şahsınızı rencide edebilecek argo kelimeler de hakaret kavramı içerisinde değerlendirilir."

  Hakaret suçunun;
 a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
 b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
 c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

 Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

 Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Son dönemlerde yaşanan kadın cinayetlerinden sonra Cumhuriyet Savcılıkları özellikle kadınlardan gelen dilekçe yolu ile şikayetlerde hassas davranıyorlar, kadınlar için büyük bir avantaj. Hakaret ederken cinsiyete de dikkat edelim diye nüktedan ve de sivri bir açıklama yapabiliriz. :)

Her insan bir anne ve babadan yetişmiyor, insan karakterini şekillendiren, içinde yetiştiği aile olduğu için başarısız anne ve babaların yetiştirdikleri bireyler toplumda her zaman terbiyesizlikleriyle var oluyorlar. 

Anne ve babası hayatta olan bir çocuğun genel itibari ile yaptığı bütün davranışlardan annesi ve babası sorumludur, çocuk, anne ve babanın öğrettiklerini uygular, onları  örnek alarak karakter sahibi olurlar. 

Başkalarına saygısı olmayan, sürekli küfür eden bireyleri yetiştiren anne babaların çocuk yapmaları engellense keşke. İnsanlar çok çocuk yapmak yerine;  eğitebilecekleri, geleceklerini iyi bir şekilde hazırlayabilecekleri çocukları dünyaya getirseler.. Bunu başaramayacaklarını düşünüyorlarsa gösteriş için, başkalarının 'kaç çocuk var?' sorusunu cevaplayabilmek için ya da  soyu devam etsin diye hayvan yavrusu gibi doğurup atmasalar keşke..
Facebook, Twitter, youtube gibi sosyal paylaşım siteleri kullanılarak şahsınıza yönelik hakarette bulunanlar da TCK md 125 uyarınca cezalandırılıyorlar. Şikayette bulunabilmek için, sosyal paylaşım sitelerini kullanarak yapılan hakaret yazıları silinmemeli. Durumu belgelemek için yazıcıdan çıktısı alınmalıdır. 

Mustafa Özen tarafından hazırlanan, 'Hakaret Suçu Ve İnternet Yoluyla İşlenmesi' başlıklı makale oldukça başarılı, "buradan" ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

TCK KANUNLARININ TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.


Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver