19 Ocak 2013 Cumartesi

Osmanlı İslam Devleti Miydi?

Türkiye'de tarih kitaplarında yıllarca bizlere kahraman olarak gösterilen padişahlar,  iktidarlarını devam ettirmek, şöhret ve zenginlik içinde yaşamak için islam dinini kullanmışlardır.

İslam Dini Zinayı Meşru Mu Kılar?

Örneklerle açıklayacak olursak; Osmanlı Devletinde Şehzade sancağa çıktığı zaman, ağalar tarafından kendisine özel bir cariyeler haremi oluşturulurdu. Bu haremi ailesiz kalmış ya da köle pazarlarından satın alınan 'müslüman olmayan' kadınlar oluştururdu. Müslüman bir kadın ve Ailesi hayatta olan bir kadın hareme cariye olarak alınmazdı, Osmanlı devletinin burada insanlar arası din ayrımı yaptığı görünmektedir, müslümanlara imtiyazlar tanınıyordu.

Üstelik bir kadın ile erkeğin nikahsız olarak bir odada tek başlarına kalmalarını bile günah olarak belirten İslam Dininde,  nikahsız olarak beraber yaşamak 'zina' olarak haram kılınmış olmasına rağmen şehzadeler ve padişahlar çocuklarını doğuran cariyelerin hiç birisine nikah kıymamışlardır. Cariyeler, köle olarak görüldüklerinden hür değillerdi, bu manada müslüman olduktan sonra Sultan Süleyman ile nikahlanarak 'hür' unvanını alan tek Osmanlı cariyesi Hürrem Sultan'dır.

İslam dininde zina büyük günahlardandır. Padişah ve şehzadelere nikahsız olarak birliktelik ve  kadınlardan çocukların dünyaya gelmesini sağlayan, Osmanlı Devleti nasıl bir İslam devleti sayılabilir?

İslam Dininde Hadımın Yeri Nedir?

Öte yandan Osmanlı sarayında cariyelerin yetişmesini sağlayan harem ağaları hadımlıydı. Devlet, önceleri islam dinine aykırı olan hadım yöntemini halktan tepki çekmemek adına uygulamıyor, ancak hareme yabancı ülkelerden gelen hazır hadımlı ağaları alıyor, müslüman yapıyordu. Osmanlı Devletinde hadım edilmiş ağalara talep yoğun olduğundan yabancı tüccarlar özellikle siyahi köleleri zorla hadım ederek,  Osmanlı Sarayına satıyordu. Daha sonra Saray, kendi sistemini kurarak devşirme olarak saraya gelen erkekleri hadım etmeye başladı.

İslam dininde hadım haramdır. Küçük bir hayvana dahi en ufak bir eziyeti yasaklayan islam dini hiç kimseye bu yetkiyi vermemiştir.

Köle ve cariyeleri içinde bulunduran bir devlet islam devleti olamaz. Ahzab ve Nisa surelerinde köleliğin islam dinine aykırı olduğu belirtilmiştir.

İslam dininde milletler ayrımı yoktur.

Osmanlı devleti, türkleri aşağılayan bir devlet yapısına sahipti. Şeyhülislam Ebu’s-Suud Efendi türkleri 'kızılbaş' olarak adlandırıyordu, bir defasında Türk’ü öldürmenin Allah rızasını celbedeceğine ilişkin fetva vermişti.

Yine aynı şeyhülislam Yunus Emre'nin görüldüğü yerde katledilmesinin vacip olduğuna dair fetvalar vermiştir.


İslam hoşgörü dinidir.

Devşirme çocukların, 7-9 yaşlar arasında ailelerinde alınıp saraya getirilmesi zorbalıktır. Bir devlet düşünün ki farklı bir dine mensup  olduğunuz için evinize askerleri ile gelip çocuğunuzu elinizden alıyor, ne yapardınız? İslam dininde zorbalığın yeri yoktur. Devşirme çocuklar,  zorla müslüman yapılmıştır.

İslam Dini Evlat Katlini Mubah Kılar Mı?

Fatih Sultan Mehmet zamanında 'Kim ki tahta çıkarsa tahta zarar verebilecek erkek kardeş ve evlatlarını katli vaciptir' diye şeyhülislam fetvası vardır. Osmanlı Devletinde tahta çıkmış bütün padişahlar yakınlarının katili olmuşlardır, taht sonrası rakip olabilecek bir yakınını öldürmeyen padişah yoktur. Devlet bakası, katillikle mi sağlanır?

İslam dininde padişahlık var mıdır?

İslam dininde padişahlık yoktur. 4 halife bile seçimle başa gelmişlerdir. Babadan oğula geçen padişahlık sistemi, bizans devlet yönetiminde vardı.

Osmanlı İslam Devleti Miydi?, Osmanlı İslam Politikası, İslam Dininde Padişahlık Var Mıydı?, İslam Dininde Hadımın Yeri, İslam Dininde Kölelik

1 yorum:

annelikokulum dedi ki...

Yazınıza bayıldım.Ellerinize sağlık.Çok doğru tespitler yapmışsınız.Bravo...

muhasebe programları - indir - ilan ver