18 Aralık 2012 Salı

Yargıtaya Temyiz Dilekçesi Örneği
Hukuk sisteminde temyiz, verilen mahkeme kararlarının her yönden farklı yönlerden incelenme usulüdür. Temyizde, mahkemede karara bağlanmış hukuki bir durum tekrar tetkik edilir.

Yargıtaya gönderebileceğiniz temyiz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır.


YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE Gönderilmek üzere
...................…. MAHKEMESİNE


 DOSYA NO :
 TEMYİZ EDEN :
 VEKİLİ :
 DAVALI :
 KONU : ...Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. /....... ve ……/…. /......numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.

 TEMYİZ NEDENLERİ : (.....BU KISIMDA TEMYİZ NEDENLERİNİZİ ANLATIYORSUNUZ.....)
Buna karşılık mahkemece talebimiz reddedilmiştir.
Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim

.…/…/…

Temyiz Eden Davacı Vekili Av. 


 Adalet topaldır ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.  Yargıtaya Temyiz Dilekçesi Örneği , Yargıtaya Dilekçe, Yargıtaya İtiraz

Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver