5 Mart 2012 Pazartesi

C Sharp Örnekleri
C sharpta iki sayının basit toplamını veren c sharp örneği

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Hesapla
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
comboBox1.SelectedIndex = 0;
sayı1TextBox.ForeColor = Color.White;
sayı2TextBox.ForeColor = Color.White;
}

private void hesaplaButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
double s1 = Convert.ToDouble(sayı1TextBox.Text);
double s2 = Convert.ToDouble(sayı2TextBox.Text);
double sonuç = 0;
switch (comboBox1.SelectedIndex)
{
case 0: sonuçLabel.Text = "Bir işlem seçmediniz"; break;
case 1:
sonuç = s1 + s2;
break;
case 2: sonuç = s1 - s2; break;
case 3: sonuç = s1 * s2; break;
case 4: sonuç = s1 / s2; break;
}
if (comboBox1.SelectedIndex != 0)
{
sonuçLabel.Text = "Sonuç : " + sonuç.ToString("000.000");
}
}
catch
{
sonuçLabel.Text = "Girdi tipi hatalı";
}
}

private void sayı1TextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
/*
if (sayı1TextBox.BackColor == Color.Red)
{
sayı1TextBox.BackColor = Color.Green;
}
else
{
sayı1TextBox.BackColor = Color.Red;
} */
TextBox senderTextBox = (TextBox) sender;
if (senderTextBox.Text == "")
{
senderTextBox.BackColor = Color.White;
hesaplaButton.Visible = false;
return;
}
try
{
Convert.ToDouble(senderTextBox.Text);
senderTextBox.BackColor = Color.Green;
}
catch
{
senderTextBox.BackColor = Color.Red;
}
if (sayı1TextBox.BackColor == Color.Green &&
sayı2TextBox.BackColor == Color.Green)
{
hesaplaButton.Visible = true;
}
else
{
hesaplaButton.Visible = false;
}
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
}
}

C Sharp Örnekleri, C sharpta iki sayının basit toplamını veren c sharp örneği

Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver