30 Mart 2012 Cuma

Suskunlar İrfan DansSuskunlar Dizisinde Takoz İrfan'ı canlandıran,  Antalya doğumlu Mehmet Özgür, rolünde oldukça başarılı.

Bu adamda güldüren aynı zamanda gıcık alınan ilginç bir oyunculuk kabiliyeti var, rolünü yaşayarak oynuyor. Hele bu sahnede kroluğun kitabını yazacak adam gibi görünüyormuş. :) (genel yorumlar)


Beyaz bir atlet, boynunda bir zincir kolye ile yarmagül' e benzemiş de olabilir. :)
Arka profilde ölü gibi uyuyan bayan da dikkatten kaçmıyor.
Bir de orada İbrahim Tatlıses yerine Emre Aydın dinleseydi? ne olurdu hı? ne olurdu?

Hareketlere bakınız :)

Suskunlar İrfan Dans, Suskunlar Takoz İrfan Dans, Suskunlar İrfan Haydilili

29 Mart 2012 Perşembe

Şehzade CihangirKanuni’nin en büyüğü Mustafa olmak üzere Selim, Bayezit ve Cihangir adlı dört oğlu 1553 yılına geldiğinde hayatta bulunmaktaydı. Bu tarihte Mustafa 39, Selim 30, Bayezit 28 ve Cihangir 23 yaşındaydı. Şehzade Mustafa, Kanuni henüz Manisa sancağında iken 1515’te doğmuş, fiziksel bakımdan dedesi Yavuz Sultan Selim’e benzemekteydi. İyi bir eğitim gören şehzade Mustafa, sağlam karakteri ile yeniçerilerin ve ulemanın desteğini almıştı. Konumu, yaşı ve karakteri bakımından Kanuni’den sonra tahtın en güçlü adayı iken, Hürrem Sultan etkeni tüm bu denklemi bozucu bir nokta oldu. Mahi Devran Sultan’dan olan şehzade Mustafa’nın yanında, Hürrem Sultan’ın dünyaya getirdiği Mehmet, Bayezit, Cihangir ve Selim adlı dört şehzade de taht yarışındaki diğer adaylar olarak karşımıza çıkar.

Şehzede Cihangir, küçükken geçirdiği bir hastalık nedeni ile kambur kalmıştı. Kanuni bu neden ile Cihangir'e düşkündü.


Hürrem Sultan’ın ilk çocuğu olan şehzade Mehmet, 1543’te Manisa’da sancak beyi iken vefat etmiş, yeniçerilerin eski odaları karşısına defnedilerek üzerine bir türbe ve yanıbaşına Şehzade camii adıyla bilinen bir cami yapılmıştı.

Bu olaydan sonra, valide sultan olma hırsıyla yanıp tutuşan Hürrem Sultan, tüm ilgi ve sevgisini oğlu Bayezit’e yoğunlaştırmış, onu tahta geçirerek politik emellerine erişmek istemiştir. Fakat önünde iki engel vardı. Birisi güçlü aday şehzade Mustafa ve diğeri de şehzade Mustafa’nın tahta geçmesini açıkça destekleyen Pargalı Makbul İbrahim Paşa. Hürrem Sultan önce paşayı bertaraf etmek üzere harekete geçti. Paşanın aleyhindeki politik akıma destek verdi. Paşanın sultanlığa göz koyduğu iftirası Kanuni’nin kafasına iyice işlendikten sonra Kanuni’nin buyruğu ile Pargalı Makbul İbrahim Paşa idam edildi. Yani Maktul İbrahim Paşa oldu. Hürrem Sultan şehzade Mustafa aleyhinde önlemler aldı ve onu bertaraf etme planını yavaş yavaş eyleme geçirdi. Nasıl mı? Manisa sancak beyi bulunan şehzade Mustafa önce Amasya’ya ve sonra Konya’ya nakledildi. Yerine yani Manisa’ya ise Hürrem’in oğlu şehzade Selim getirildi. Şehzade Bayezit ise Kütahya sancak beyi oldu. Böylelikle Mustafa merkezden ve dolyısıyla gözden ve gönülden uzak tutulmaya çalışıldı. Bunun yanında Hürrem’in kızı Mihrimah ile evli olan vezir Damat Rüstem Paşa da şehzade Mustafa’nın İran şahı ile iletişim halinde olduğunu gösteren sahte mektup üreterek onu gözden düşürmekle görevlendirilmişti Hürrem tarafından. O sırada yaşı ilerleyen Kanuni, sefere çıkmayıp batıya vezir Kara Ahmet Paşa’yı, İran üzerine ise Damat Rüstem Paşa’yı yollar. Ama bu Hürrem tarafından fırsata dönüştürülür. Sefere çıkan ve koşulsuz kayınvalidesi Hürrem Sultan’a itaat ve hizmet eden Damat Rüstem Paşa, Aksaray civarına ordu ile geldiğinde yeniçeriler şehzade Mustafa lehine ayaklandığı ve yaşlı Süleyman’ı devirerek yerine genç ve enerjik Mustafa’yı görmek istedikleri dedikodusunu yayar. Hatta bizzat padişaha bu konuları anlatacak haber yollar. Bunu habe alan Kanuni, Rüstem paşa’yı geri çağırarak kendisi sefere çıkmaya karar verdi. Kanuni, Kütahya valisi olan şehzade Bayezit’i Edirne’ye yolladı. Manisa valisi şehzade Selim ise orduya gelerek babasının elini öptü. Daha sonra Kanuni Aktepe mevkiine gelince, bu sefer de şehzade Mustafa geldi. İleri gelen devlet adamları kanun olduğu üzere şehzade Mustafa’nın çadırına gelerek el öptüler. Ertesi gün ise şehzade, babasının çadırına el öpmeye gitti. Dün kendsine yasal saygılarını sunan devlet adamları her şeyden habersiz, şehzadeyi babasının çadırına uğurladılar. Şehzade Mustafa babasının çadırına girince şaşırdı. Çünkü Kanuni çadırda yoktu. Yedi dilsiz kendisini karşıladı. Hemen şehzadenin üstüne atılarak onu boğmak istediler. Mustafa bunların elinden kurtulup babasının yanına doğru kaçarken saray hademelerinden Zal Mahmut Ağa arkasından yetişerek şehzadeyi altına alıp boğdu. Şehzade Mustafa’nın katli devlet adamları ve orduda derin bir üzüntüye neden oldu. Öfkeli yeniçeriler güçlü sultana öfkelerini yöneltemediklerinden, Osmanlı tarihinde hep olan bir taktikle ikinci adama yüklendiler. Sorumlu Rüstem Paşa oldu ve azledildi. Fakat yürekler soğumamıştı. Bu katl olayı üzerine şair Taşlıcalı Yahya Bey acıklı bir merisye yazmış, bu mersiye asker arasında okuna gelmiştir : ” Meded meded ki cihanın yıkıldı bir yanı, Ecel celalileri aldı Mustafa hanı.” Kanuni’nin Hürrem Sultan’dan doğan oğlu şehzade Cihangir, büyük kardeşi Mustafa’nın ölümünden çok etkilenmiş, bu psikoloji onu hasta etmiş ve sonra ölümüne neden olmuştur. Şehzade Cihangir kanburdu. Çok zarif, ağır başlı ve hassastı. Kanuni onu yanından ayırmazdı. Hatta bu hassaslığı nedeniyle sancağa bile çıkamamıştı. Fakat bu hassas bünye, şehzade Mustafa’nın katli sırasında ordugahtaydı. Bu olay onun zarif bünyesinde duygusal bir depreme neden olmuş ve sonuçta şehzade Cihangir de Halep’te hayata veda etmiştir. Cenazesi İstanbul’a getirilmiş ve kardeşi şehzade Mehmet’in türbesine defnedilmiştir. Mustafa ve Cihangir’in ölümünden sonra tahta aday iki erkek kaldı. Hürrem’in oğulları şehzade Bayezit ve kardeşi Selim. Bu iki şehzadeden Bayezit her bakımdan üstün niteliklere sahip bir kişiliğe sahipti. Bir kere fiziksel olarak babası Süleyman’a benzemekteydi. Yüksek derecede bir şair olan Bayezit, alçak gönüllü ama atılgan ve gözüpek biriydi. Annesi Bayezit’i pek kollardı. Hatta eli açık bu şehzadeye ödeneği yetmediğinden annesi Hürrem Sultan maddi destek olurdu. Bayezit her bakımdan kardeşi Selim’den daha fazla tahta yakındı. Kendisi de bunun farkındaydı. Fakat olumlu giden bu şartlar birden bire bozuldu. Bu denklemin en etkin elemanı Hürrem Sultan 1558 Şubat’ında öldü. Annelerinin ölümü iki kardeşi birbirine düşürdü. Babaları bunun üzerine şehzadelerin pozisyonlarını değiştirdi. Selim Manisa’dan Konya’ya, Bayezit Kütahya’dan Amasya’ya nakledildi. Fakat İstanbul’a yakın Kütahya’dan daha uzak Amasya’ya itilen Bayezit öfkelendi ve gitmek istemedi. Selim ise buyruğa hemen itaat etti. Kanuni her iki şehzadeye de devlet adamlarını yollayarak çarpışma olmasın diye öğüt verdirdi. Hatta şehzadeleri korkutmak için Kanuni, eğer kavgada ısrar ederlerse tahtı kızkardeşinin oğlu Osman Şah Beye vereceğini söyledi. Şehzadeler çekişmesinde yine propaganda ve dezenformasyon (yanlış bilgilendirme) oyunu başlamıştır. Özellikle Rüstem Paşa muhalifi olan şehzade Selim’in maiyetinde bulunan Lala Mustafa Paşa, Bayezit’i kandıran ve ondan bilgi alan mektuplar yollamış, aldığı yanıtları da Kanuni’ye yollayarak onun kafasında asi bir Bayezit imajının oluşmasını sağlamıştır. Eskiden kendi yanında olan lalaya güvenen habersiz Bayezit de mektuplarını kuşkulanmadan yazmıştır. Hatta Lala Mustafa Paşa’nın kumpası daha ileri gitmiş, Kanuni’nin Bayezit’e öğüt mektuplarını götüren ulak yakalanarak öldürülmüş, mektup şehzadeye ulaşmamıştır. Yine şehzadenin babasına yazdığı mektupların akıbeti de aynı olmuştur. Bu hileli hareketlerin etkisi altında Bayezit de babasının kendinden yüz çevirdiğini anlayınca, kendi işini kendi görmek istedi. Epey bir kuvvet topladı ve kardeşi Selim’e saldırdı. Bunun üzerine Kanuni, Bayezit’i asi ilan etti. Üzerine de Sokullu Mehmet Paşa komutasında bir ordu yolladı. Ordusunun bozulması sonucu Bayezit Amasya’ya kaçtı. İş işten geçince Lala Mustafa Paşa tarafından kandırıldığını anlayan Bayezit, babasına özür ve af mektupları yazdı. Fakat bunlar da Lala Mustafa Paşa’nın hilesi sonucu Kanuni’ye ulaşmadı. Çaresiz kalan Bayezit, dört oğlu ve bin adamı ile İran’a iltica etti . Hatta yolda kendisine lojistik detek veren Erzurum beylerbeyi Ayas Paşa bu hareketinden dolayı idam edildi. İran Safevi hükümdarı Şah Tahmasp, Bayezit’i öldürmeyeceğine ve teslim etmeyeceğine söz verdi. Fakat Osmanlı Devleti üst üste İran’a heyetler yollayarak şehzadeyi geri istedi. Yollanan hediyelerin göz kamaştırıcılığından mıdır, baskıdan bunaldığından mıdır bilinmez, İran şahı firari şehzade Bayezit’i Osmanlı’ya geri vermeye karar verdi. Fakat sözünden dönmek de istemediğinden, padişahın değil rakip şehzade Selim’in yollayacağı heyete vereceğini söyledi. Van beylerneyi Hüsrev Paşa, Kapucubaşı Sinan Ağa ve şehzade Selim tarafından yollanan Çavuşbaşı Ali Ağa’dan oluşan kurul, İran şahını ikna etti ve şehzadeyi teslim aldı. Teslim alınan Bayezit ve dört oğlu hemen boğularak idam edildiler. Cenazeleri Sivas’a nakledildi ve orada defnedildi. Kanuni Sultan Süleyman, 1566 Zigetvar seferi sırasında ölünce de tahtı tek kalan oğluna yani Sarı Selim’e kaldı. Kaderin cilvesi, tahtın en zayıf adayı dünyanın en büyük imparatorluğunun yeni efendisi oldu.

 Şehzade Cihangir, Şehzade Cihangir Kambur muydu?

27 Mart 2012 Salı

Havludan Tavşan Yapımı

Havlu ile çocuklarınızla beraber yapacağınız bir tavşan,  hem çocuklarınızın hayal dünyasını geliştirecek hem de onlar için zararsız bir oyuncak olacaktır.

Malzemeler:

Küçük bir mutfak havlusu,
Kurdale,
Oyuncak gözler,

Yapılışı;
Kaynak: google görselleri.

Havludan Tavşan Yapımı, Havludan Oyuncak Yapımı

24 Mart 2012 Cumartesi

Evde Saç Boyama


Koleston kızıl serisinden sonra ilk defa Garnier Parlak Lal Kızılını aldım ve saçımı boyadım. Boya hâlâ saçımda ve nasıl bir renk vereceğini çok merak ediyorum, saç rengimi bozacağı için nedense bir korkum yok, değişim iyidir. :) Zaten kızıl en fazla biraz daha koyu olur biter. 

Bir de Garnier vişne gibi kokuyor, diğer boyalardaki gibi ağır bir koku yok ve saç diplerinizi yakmıyor.

Evde saç boyarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta boyayı etrafa saçmamak. Boyamaya başlamadan önce yüzünüzde iz bırakmaması için yüz çevrenize nemlendirici bir krem ya da vazelin sürün, saç etrafında kalan derilere de sürmelisiniz. 

Krem, boya izinin kalmasını engelliyor. Eldivensiz boyaya dokunmayın, ilk boyama değil ise önce saç diplerinizi boyayın. Boya kutusunun üzerinde görünen saç renginden daha koyu bir renk elde etmek istiyorsanız, boyayı tavsiye edilen süreden 10 dakika daha uzun saçınızda bekletebilirsiniz. Saçınız çok cansızsa tavsiye edilen süreye uyun, yoksa saç yanabilir..


Evde Saç Boyama, Evde Saç Boyamanın Püf Noktaları, Garnier Lal Kızılı

Suyun İçinde Mi Yoksa Karada Mı Daha Kolay Yürürüz?Su direnci hava direncinden fazla olduğu için,  suda rahat yürüyemeyiz,  karada ise sadece hava direnci oladığından daha kolay yürürüz.Suyun İçinde Mi Yoksa Karada Mı Daha Kolay Yürürüz?, Suyun İçinde Mi Yoksa Karada Mı Daha Kolay Yürürüz Neden?

23 Mart 2012 Cuma

Kemal Sunal Davacı İzle

Şimdi, şu an, şu dakika bu filmi izlemeye başladım. Milenyum dizilerini kim takar.. Kemal Sunal adı var ise, akan sular duruyor.

İyi Seyirler!
Kema Sunal Davacı İzle, Kemal Sunal Davacı Full İzle

Mim

Sevgili 'çilekli süt' beni mimlemiş, uzun zamandır mim yanıtlamıyordum güzel oldu, teşekkür ederim.  :)Kendini Seviyor musun? 

Kendimi çok seviyorum, belki bunu burada bir kaç cümle ile tanımlayamayabilirim, kendimi ne kadar çok sevdiğimi öğrenmek için beni yakından tanıyor olmanız lazım :)

Kendimi sevmediğim zamanlarda başkalarını da sevmediğimi biliyorum.

Yapmaktan hoşlandığın şeyler nelerdir?

Yazmak, yazmak, yazmak..güzel giyinmek, gezmek, güzel görünmek. kitap yazmak, bitki yetiştirmek, evde ruj sürmek, yemek yemek ve elmalı turta yapmak ya da yapamamak. :)

Hedeflerin nelerdir?

benim her dakikam yeni bir hedef zaten.. sayamıyorum..

Nefret ettiğin şeyler nelerdir?

Sigara,
Çok ve gereksiz konuşan kadın ya da erkek hoşlanmadığım, katlanamadığım şeylerdir. (insanlardır)

İlham aldığın kişiler?

Çok sevdiğim insanlar, özlediğim insanlar, nefret ettiğimi sandığım insanlar, terk ettiğim insanlar, insanlar, insanlar.. yani özel insanlar.

Favori şarkıların,  filmlerin,  kitapların?

Jehan Barbor ve Zeki Müren'i dinlemeyi çok seviyorum, sesleri beni rahatlatıyor. Beni çok fazla etkileyebilen bir film de  yok açıkçası. (Belki titanic)

Etkilendiğim ve defalarca okuduğum-okuyacağım  tek kitap da Kuran-ı Kerim'dir.


Birisinin yazdığı ölüm notunu bulsan ne yapardın?

Oturur,  onunla ilgili şiir ya da hikâye yazardım.
İnsanların kararına müdahale etmemek gerek. :P

Kendini bir cümle ile anlatır mısın? 


İlginç'im.

Bir cümleye sığacak bir insan değilim ben.

Öznesi olduğum hayatta ciddi ve müthiş bir role sahibim, hayatımın yüklemlerini ve ek öznelerini ben belirlerim, yüklemlerdeki rolümü seçebildiğim için de bahtiyar olmuş bir insanım. :)

Her gün aynaya baktığımda gördüğüm mucize için şükrediyorum,

Anlayacağınız ben kendini beğenmiş, beğenerek şükreden bir insanım. :)

Mim, NeşeTuana

22 Mart 2012 Perşembe

Yalnız Sokaklar..Kalabalık bir sokağa çıkıp yürümek istedim,


Ben yalnızken,  kalabalık bir sokak bulamadım..


“Ben yalnızken bütün şehir yalnızdı çünkü..”


Büyük çınarların önünden geçtim, onlarda yalnızdı..


“Hep beraber, birbirimizden habersiz yalnız yaşıyorduk.”

Neşe Tuana

Yalnız Sokaklar, Sokağa Çıkın

21 Mart 2012 Çarşamba

Melissa Ayakkabı


İndirime giren mis kokulu melisalar, alışveriş için en güzel nedendir. 

Madem siz, o kadar güzel kokunuz ile indirimdesiniz, neden aynı parayı verip işe yaramaz, rahatsız ayakkabıları alayım ki?


Yaz mevsiminde başka ayakkabı gerçekten çekilmiyor.. Herkesin bir melissa'sı mutlaka olmalı!

Not: Gitti gidiyor alışveriş sitesinden sakın melissa ayakkabı satın almayın, plastikten yapılmış, çin malı çakma ürünler satıyorlar. Orjinalini nereden alabileceğinizi yazmıştım.

Melissa Ayakkabı, Melissa Ayakkabı Nerede Satılıyor?

Mayokini Modelleri


Bir yerlerde mayokiniyi sevmediğimi söylemiş olabilirim, :) çünkü vücudu kapattığı için biraz ileri yaşlardaki bayanlara daha uygun olduğunu düşünüyordum, mayo gibi..

Ama yeni sezon modelleri bu ön yargımı aldı. Hatta yukarıdaki modelleri dolabıma attım bile.

Demek ki mayokini ileri yaştaki bayanlara göre değil, fit bayanlara göre imiş. :P

Bir de Antalya'ya artık yaz geldi, Mayıs'da denize girilir, siz de durumlar nasıl?


Mayokini Modelleri

20 Mart 2012 Salı

83 Yaşındaki Betül Mardinli'nin Kadınlara Öğütleri

İdolümdür,  öğütleri köşede dursun..1. Her sabah spor yapacaksın. Günaşırı filan değil evladım. Her sabah..

2. Hep çalışacaksın. Üreteceksin. Beynin meşgul olacak, hep koşturman gereken işler olacak.

3. Günceli takip edeceksin. Haber izle, dergi, kitap, gazete oku. Gündemi yakala. Her konuda kendini "update" et. Yeni çıkan kitapları da bil, yeni açılan lokantaları da, bu sene moda olan renkleri de.

4. Evlilik ise şart değil, kafanı takma. Gerekli de değil. Hatta şöyle söyleyeyim: One problem less! (Bir problem eksik!)

5. Çocuk meselesine gelince... Ha işte, burada akan sular duruyor.

Yapabiliyorsan yap. Birini bu kadar çok sevmek, onun sorumluluğunu taşımak sadece onu değil, seni de mutlu
eder. Doğurmayacaksan, evlat edin. O zaman da senin çocuğun değişen bir şey yok. Evlat edinmeyeceksen de, manevi çocuğun olsun, birini okut, geleceğini şekillendirmesine yardımcı ol.

6. Günde bir kere et ye. Mutlaka her öğün sebze ve meyve ye. Kusura bakma, ben tatlı severim. Tatlıdan uzak dur diyemeyeceğim!

7. Ölümden sonra yaşamak istiyorsan, günlük tut. O küçük notlar, hem kendi hayatının tanıklığı, hem de yarına kalan bir bilgi kaynağı. Mesele benim babam, hiç üşünmeden 60 sene boyunca her gün Ece Ajanda'sına o gün olanları yazmış. Hâlâ açıp okuyorum ve çok faydalanıyorum.

8. Olumlu olacaksın.

9. Bazı şeyleri kabul edeceksin: Bütün kadınların seni sevmesine imkân yok! Demek ki bazı kadınlara dikkat edeceksin.

10. Erkeklere gelince, aynı anda birkaçını sevmeyeceksin. Ama onların böyle bir yeteneği olduğunu bileceksin!

83 Yaşındaki Betül Mardinli'nin Kadınlara Öğütleri

Çinli Bilgenin Kadınlara Ve Erkeklere 5 Öğüdü

Çinli bilginlerin mutluluk için ilginç önerileri var, yalnız her şeyin mükemmel olmasını istemek insanları zaten her zaman mutsuzluğa götürür, mutlu olmak için daima 'istediklerinizi' aynı zamanda doğru olanları tercih etmelisiniz.Çinli bilginlerin mutluluk için kadınlara 5 önerisi :

1- Ev islerinde ve zor islerde sana yardim edecek olan, aynı zamanda da iyi bir işi olan erkek bulman önemlidir.

2- Esprili nuktedan ve seni güldürmesini bilen bir erkek bulman önemlidir.

3- Kendisine güvenebileceğin ve sana hiç yalan söylemeyecek bir erkek bulman önemlidir.

4- Yatakta iyi olan ve seninle aşk yapmayı seven bir erkek bulman önemlidir.

5- Bu dört özelligi tek erkekte  bulamayacagin için varmış gibi davranman çok önemlidir.Çinli bilginlerin mutluluk için erkeklere 5 önerisi :

1- Ev işlerinde ve zor işlerde sana yardım edecek olan, aynı zamanda da iyi bir işi olan kadın bulman önemlidir.

2- Esprili, nuktedan ve seni güldürmesini bilen bir kadın bulman önemlidir.

3- Kendisine güvenebileceğin ve sana hiç yalan söylemeyecek bir kadın bulman önemlidir.

4- Yatakta iyi olan ve seninle aşk yapmayi seven bir kadin bulman onemlidir.

5- Bu dört kadinin birbirlerini tanimamalari cok önemlidir.

Çinli Bilgenin Kadınlara Ve Erkeklere 5 Öğüdü, Çinli Bilgenin Erkeklere 5 Öğüdü, Çinli Bilgenin Kadınlara 5 Öğüdü

19 Mart 2012 Pazartesi

Mint Yeşili Elbise


Bence sen,  çok güzel bir elbisesin..


Mint Yeşili Elbise

İlginç Düğün Fotoğrafları

 Her kadın kaslı bir erkeği beğenebilir, her erkek kaslı bir kadını beğenmeyebilir.

Bu çift âdeta evlendikten sonra evliliğin, bir çokları için  nasıl gideceğini özetliyor..


Eğlenceli çiftler ilk günden belli eder!


"İlk günden bıkmış"Bunlarda 'hastalıkta, sağlıkta, yağmurda, çamurda beraberiz' imajı var. Ben bunu sevdim.


Bazen de çocuksu olmalısınız.


Kendi çalıp kendi söyleyen kadınlar, başkalarını mutlu edemezler. Tek başına söylenen şarkılar evrensel bir mutluluk değil, bencilliktir.


Yaz düğünü için eğlenceli olabilir.


Sarhoşken evlenmeyin. :) aşk sarhoşu iken evlenebilirsiniz.

Sürünerek evleniyorlar.. diyecek bir şey yok..
İlginç Düğün Fotoğrafları, Enteresan Düğün Fotoğrafları, Sıradışı Düğün Fotoğrafları

Dul Kadınlar Maaşlarını Nasıl Alacaklar?Biliyorsunuz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eşi vefat eden kadınlar için 250 lira maaş uygulaması başlattı ve yoğun başvuru geldi.

Türkiye'de, eşi hayatta olmayan ve sigortası bulunmayan 150 bin kadın var, bu sadece resmi bir rakam, tespit edilemeyen de muhakkak vardır.

10 günde 35 bin kadın 250 lira alabilmek için,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat etmiş. Başvuru yapan 10 bin kadının başvurusu kabul edilmiş, maaşları 1 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırılacakmış. (ziraat bankası ve ptt' den tahsil edilecek.)

Peki maaş almak için ne yapmanız gerekiyor? Nasıl başvuracaksınız?

1- Kadınlar, kayıtlı oldukları il/ilçe sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuracak.


2- Başvurudan itibaren tüm işlemler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yürütülecek.


3- Sistemde dosyası bulunanların, durumu güncellenecek ve mütevelli heyetine gönderilecek.


4- Dosyası bulunmayanlar için dosya oluşturulacak. Hane ziyareti yapılarak, sosyal inceleme raporu düzenlenecek yine mütevelli heyetine gönderilecek.


5- Başvuru sahibi çalışabilecek durumdaysa İŞKUR'a kaydı yapılacak.


6- Yardım yapılıp yapılmayacağına mütevelli heyeti karar verecek.


7- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, nakdi yardımı bankaya yatıracak.


8- Hak sahiplerinin sosyo-ekonomik ve medeni durumlarında değişiklik olup olmadığı, her ay sistemden yapılacak sorgulamalar ve her yıl yapılacak sosyal incelemelerle takip edilecek.Sevgilisi olan dul bayanlar ve  sevgilisi olupta olmadığını iddia eden bayanlar, sevgilisinin olduğu tespit edilince maaşları kesilecekmiş. Devlet görevlileri insanların kapısında mı bekleyecek? merak ediyorum.

İğnele; Gayri meşru ilişkileri tanımayan hukuk kurallarının 'sevgilin varsa maaş yok' diyerek sevgiliyi, yani gayri meşru ilişkiyi kabul etmesi de ayrı bir kafa, ayrı bir  ikiyüzlülük değil mi?

Dul Kadınlar Maaşlarını Nasıl Alacaklar?, Dul Kadınlar Maaş, Dul Kadına Devlet Maaş Bağlayacak

18 Mart 2012 Pazar

Dudakları İle Ağlayan İnsanlar‘Dudakların, ömrümün geri kalan yarısı’ dedi, ne demek istediğini anlamadım.

Dudaklarım büyüktür benim.

Acıyı kolay söyler, mutlulukları zor.

Ağlarken gözlerimi değil,

dudaklarımı kullanıyorum..

Bazı insanlar gözleri ile ağlamazlar..

Yalındırlar, gözyaşları akmaz..


“Yüzüm bu kadar beyaz olmasaydı eğer, her şey daha güzel olabilirdi.”

Neşe Tuana

Daha fazlası; http://nesetuana.tumblr.com/ 'da.


Dudakları İle Ağlayan İnsanlar

16 Mart 2012 Cuma

Mamografi Nasıl Çekilir VideoMamografide, meme dokusu iki plaka arasında sıkıştırılarak görüntü alınır. Altta kasetin ve ya cihazın dedektörlerinin olduğu kısımla yukarıda kompresör pedalının arasına meme dokusu sıkıştırılır. Çok ağrı veren bir işlem değildir. Kompresyon mutlaka yapılmalıdır, çekim dozunu azaltır görüntü netliğini arttırır, şayet içeride kitle varsa daha net görünmesini sağlar. Dünyada, acısız çekilebilen bir mamografi şekli yoktur.

Her iki memeden 2 görüntü alınır. Her film çekimi 2 dakikadır.

Bunun dışında düzenli olarak ayna karşısında gögüslerinizi kontrol edebilirsiniz, her zamankinden farklı bir kitleyi hissetmeniz durumunda zaman kaybetmeden bir uzmana danışmalısınız.Mamografi Nasıl Çekilir Video, Mamografi Ne Zaman Çekilmeli?, Mamografi Nasıl Çekiliyor?

15 Mart 2012 Perşembe

Kek Kalıpları
Silikon kek kalıplarının sağlığa olumsuz etkileri ile ilgili pek çok tartışma var. Alırken üretilen ham maddeyi sormak, incelemek, tanınmış markalardan almak gerek.

Çok kalın silikon kek kalıplarında pişirilen keklerin için hamur olarak kalabiliyor. Kek kalıbı alırken çok kalın olmamasına dikkat etmek gerek.

Teflon kek kalıplarında şekilli modeller çok olmadığı için silikon kalıplar daha çok tercih ediliyor. Ama silikon kalıplar tozu içine daha çabuk çekiyor, yapışıp kalıyor.


Kek kalıpları Tantintoni' den, şirin tasarımları var. İnceleyiniz efendim..

Kek Kalıpları, Kek Kalıpları Modelleri, Kek Kalıpları Silikon, Kek Kalıpları Nasıl Kullanılır?

14 Mart 2012 Çarşamba

Ahmet Kaya Siz Benim Neler Çektiğimi Nerden Bileceksiniz Sözleri
Müthiş senaryosunu, alıntı da olsa Pınar Derenin yazdığını her bölümünde bangır bangır bağırarak gösteren Suskunlar Dizisinin yarın akşam yayınlanacak olan bölümünde, sokak sahnelerinde Ahmet Kaya'nın sesinden 'siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz' şarkısı yer alıyor, daha önce hiç bir tv kanalının bir  dizide Ahmet Kaya'ya ait bir şarkıyı yayınlandığını görmemiştim, Suskunlar bu yönü ile bir ilke imza atıyor. Yarın yayınlanacak bölümüden sokak sahneleri çekimleri o kadar güzeldi ki.. mutlaka o bölümlerde ağlayacaksınız.Pınar Deren'in yazdığı senaryolar, izleyicinin zekasını da kurcalarken,  soru işaretleri bırakıyor, düşündürüyor.


Siz Benim Neler Çektiğimi Nerden Bileceksiniz Sözleri

Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?

Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?

Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Siz benim neden kaçtığımı
Nerden bileceksiniz?

Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar simdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim niye içtiğimi
Nerden bileceksiniz?

Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim neden sustuğumu
Nerden bileceksiniz?

Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
Siz benim kime küstüğümü,
Nerden bileceksiniz?

Ahmet Kaya Siz Benim Neler Çektiğimi Nerden Bileceksiniz Sözleri, Suskunlar Siz Benim Neler Çektiğimi Nerden Bileceksiniz Sözleri, Suskunlar Dizisinin Konusu, Suskunlar Dizisinde Çalan Şarkı, Suskunlar Dizisinde Çalan Şarkılar, Tmc Yapım Dizileri

13 Mart 2012 Salı

İştah Kesen Yiyecekler'İştah kesiyor' diye nitelendirebileceğimiz bir besin yoktur.

İştahımızı kesebilecek bazı durumlar ortaya çıkarsa, besin tercihlerimizde farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin öğün saatinden önce atıştırmalıklar yersek,  tatlı yer isek,  kısa bir süreliğine beyin tokluk hissi aldığı için iştah merkezini tok olarak uyarıp (aç olmasına rağmen) algıyı değiştirir.

Düzensiz yeme alışkanlığı da iştahsızlığa neden olur.

Bunun dışında tat reseptörlerinin algısını değiştirebilecek besinleri sık tüketmememliyiz. Örneğin yoğun kahve ve acı yiyecekler tüketenlerin gün içerisinde tat reseptörleri devamlı farklı algılanacağı için iştahında azalmaya neden olabilir.

Ağız kuruluğu da iştahsızlığına neden olan bir başka etkendir. Bu durumlarda sık sık sıvı tüketimi ve yudum yudum su içmek faydalı olacak, iştah seviyesini arttıracaktır.

İştah Kesen Yiyecekler, İştah Kesilmesi, İştah Kesilmesinin Nedenleri, İştah Kesilmesi Nedenleri, İştah Kesen Yiyecekler Nelerdir?

12 Mart 2012 Pazartesi

11 Mart 2012 Pazar

Clutch Bags - Clutch Çanta Nedir?


Clutch yani debriyaj çantalar, bir elin  kavrayacağı büyüklükte üretilirler. Küçüktürler.

Cluth (debriyaj) çanta, 'az ve öz' dür. İçinde gerekli eşyalarınızı taşırsınız, cep peçete, ıslak mendil, anahtarlar,  not defteri ve kalem.. 

Genellikle gece kıyafetlerini tamamlayıcı bir aksesuar olarak kullanılsalar da gün geçtikçe, debriyaj çantalar günlük kullanımlar arasında da yer ediniyor..


Görseldeki Çantam Buradan.

Clutch Bags - Clutch Çanta Nedir?

Trend Alarmı; Yakalara Saat


İnci Broşu yaparken aklıma böyle bir fikir geldi. :) Saatleri yakalarda da  kullanabiliriz. Tek sorun yan durmaları. :)


Benim saatlerimin çapı genelde çok büyük olduğu için daha nazik duracak minik bir saatim yoktu, böyle bir moda akımını başlatıyorum. Şimdi sıra sizde.. :)

Trend Alarmı; Yakalara Saat, Yaka Saati

İnci Broş


Burada bahsetmiştim, inci yaka yapmak için inci boncuk almıştım, ama boncuklar yetersiz kaldı ve yakayı tamamlayamadım, geriye kalan boncukları da yetersiz diye kullanmamıştım, bugün gözüme ilişince, toka yapma fikri ile elime aldığım inci boncuklarla, kendime bir broş yaptım. Broşu yaparken internetten benzer modelleri inceledim. Sonra da broşu yakada kullanmaya karar verdim. 

Evde ne bulduysam broşu yaparken kullandım. Hatta zincirlerini eskimiş bir çantamdan söktüm. Yalnızca incileri kalıba tutturmak için zımba tarzı çubuk demirlerden satın aldım 50 kuruş'a..

Bundan sonra yayınlanacak konu da mutlaka okuyun. :)


Nasıl olmuş?

İnci Broşları, İnci Broş Modelleri, İnci Broş, İnci Broş Modelleri, Diy

İnsanlar Tam Sayıları Neden Ve Ne Zaman Kullanmaya Başladılar?Tam sayılar kümesi,  pozitif tam sayılar, sıfır ve negatif tam sayılar diye üçe ayrılıyor. Ve bunların her biri farklı tarihe sahipler. Pozitif tam sayıların ortaya çıkışı tam olarak bilinmiyor. 70 bin yıl önce pozitif tam sayıların, sayma sayıları olarak kullanıldığını gösteren belgeler mevcut. Bu belgeden ilk kullanımın saymak amacıyla olduğu anlaşılıyor.


Güney Afrika'da bulunmuş olan bazı taşların üzerinde, yılın altı ayını, 28'er günlük ay takvimine göre sayan, çentikler atıldığı bulunmuştur. Bu çetelelerin sayma amacıyla kullanılmasını matematik olarak nitelemek zor. Sayıları ifade etmek için, her sayıya karşılık bir işaretin, bugünkü tabirimizle rakamların icadı matematiğin başlangıcı sayılabilir. Bu amaçla ilk yazılı kayıtlara M. Ö. 2000 yıllarında Babil'de rastlanıyor. 60 tabanına göre kurulmuş bu sayı sistemi negatif sayıları içinde taşımamakla beraber, kavram olarak sıfırı bulmak mümkün. Demek ki, sayı sistemi yazılı hale getirilinceye kadar, gelişmesi için de bir sürenin geçtiğini var sayarsak, ilk matematik ile ilgili yaklaşık başlangıç zamanı kestirimi bulmuş oluruz. Negatif sayıların ilk kayıtlarda görüldüğü zaman M.Ö. 100–50 dönemi Çin'dir. Hindistan'da Brahmagupta 628'de yayınladığı Brahmasphuta Siddhanta adlı eserinde borç anlamına gelmek üzere negatif sayılardan bahsettiği görülür. Orta Doğu'da muhasebe kayıtlarında borç veya zarar yerine negatif sayıların kullanılması da aynı zamanlara rastlamaktadır. Avrupa'da negatif sayıları ilk Fibonecci'nin Liber Abaci'sinde görüyoruz. 1202 yılında yayınlanmış bu eser, Arap matematiğini Avrupa'ya taşımakta öncülük etmiştir. . Negatif tam sayıların Avrupa matematiğinde tam olarak yerleşmesi 18 yy.'ı bulmaktadır.

İnsanlar Tam Sayıları Neden Ve Ne Zaman Kullanmaya Başladılar?, Tarihte Sayılar, Tarihte Sayıların Ortaya Çıkışı, Tarihte Sayıların Çıkışı

10 Mart 2012 Cumartesi

Ele Yapılan Dövmeler


Geçen sene, böyle geçici bir dövme yaptırmıştım. Kalıcı olarak yaptırmak biraz cesaret ister, çünkü yaşlanıp bir nine olunca ellerinizde ya da vücudunuzda bir dövme hoş görünmeyecektir. :) O yaşlarda da Dövme Sildirme işlerine girişmek sizi bir hayli yorar.Bu aralar vav aşkı ile yanarken, elime de Vav  ve elif geçici dövme yaptırabilirim.


Chanel'in geçici çeşit çeşit dövmelerini kullanabilirsiniz, ortalama olarak 15 gün dayanıyorlar, benim gibi sudan, havuzdan çıkmayan insan değilseniz bir kaç dövmeniz silinmez.

Ele yapılan 3 nokta dövmeleri, 'ruh dünyası karışık, çok yönlü insanlarda' görebilirsiniz.


Ele Yapılan Dövmeler, Ele Yapılan Dövme Modelleri, Ele Yapılan Küçük Dövmeler, Ele Yapılan 3 Nokta

9 Mart 2012 Cuma

Düğünde Ne Giydim?

Siz bu satırları okurken, ben çoktan düğün salonuna varmış olacağım. Hatta bu saatlerde kesin kalabalıktan kaçma yollarını aramaya başlamışımdır bile, bir de fotoğraf çekenlerden köşe bucak kaçıyorumdur..Yaşasın otomatik yayınlama özelliği! :)

Bu defa çok iddialı bir seçim yaparak,  sadece zümrüt yeşiline büründüm. Ayakkabımın topuğunda ve bantlı kısmında dore rengi yer aldığı için portföy çantamı da son anda bulup dore seçtim. Küpelerim de duruma uyum sağladı.

Elbisem : Buradan
Ayakkabım: Gucci 2011 sezonu
Küpelerim: Buradan

Düğünde Ne Giydim?, Düğünde Ne Giyilir?, Düğünde Ne Giyilir Kadın
muhasebe programları - indir - ilan ver