1 Ağustos 2011 Pazartesi

Türkiyede Adli Otopsi Hangi Yıldan İtibaren Uygulanmaya Başlandı?Türkiye'de otopsi 1841 yılında yapılmaya başlamış. j. islam dininde Kuran'da otopsi yapılmıyacağma dair her hangi bir kayıt olmamasına rağmen, şeyhülislamlar otopsiye izin vermemişler­dir. Beyazt II (1496) zamanında Şeyhülislam, Mevlâna Alaaddini Aliyül Arabinin "otopsi yapan, teşebbüs eden Kafirdir" şeklinde yazılı fetvası bulunmaktadır. Bu kur'anın emreylediği bir husus değildir. Genellikle batı yazarlarının tslâm dininde otopsi yasak olduğu şeklinde yayınları vardır

Otopside yasalar gereği cumhuriyet savcısının huzurunda biri adli tıp, diğeri pataloji ya da diğer tıp dallarından bir uzman veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Ve yine yasalar gereği cesedin durumu müsait ise, üç boşluğun yani baş göğüs ve karnın açılması otopsi için mecburidir.

Konu hakkında detaylı bilgi için Prof. Dr. Adnan Öztürel'in Adli Tıp Otopsileri adlı yayınını okuyabilirsiniz.

Türkiyede Adli Otopsi Hangi Yıldan İtibaren Uygulanmaya Başlandı?, Türkiyede Otopsi, Türkiyede Yapılan İlk Otopsi, Otopsi Yapılması Günah mıdır?

Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver