2 Ekim 2010 Cumartesi

12 Hayvan Türk Takvimi


Masamın üzerinde farklı takvimler var, hepsinin teker teker inceliyorum. Sonra dalıp gidiyorum. Her takvim sayfasında ayrı düşünceler, umutlar, hayaller ve yaşamlar var.. Sayfaları yırtılmamış geçmiş günlere doğru çevirdikçe yeni düşüncelere varıyorum..

Her tarihte ayrı bir şeyi hatırlıyorum. Dalmışken, eski takvimleri düşündüm.

Eski Türkler zamanında; bir yılda 12 ay vardı. Aylar birinçay (birinci ay) , ikinçay (ikinci ay), üçünçay (üçüncü ay), dördünçay (dördüncü ay), beşinçay (beşinci ay), altınçay (altıncı ay), yedinçay (yedinci ay), sekizinçay (sekizinci ay), dokuzunçay (dokuzuncu ay), onunçay (onuncu ay), onbirinçay (onbirinci ay) ve onikinçay (onikinci ay) diye adlandırılmıştı.

Yıl Karşılıkları da Şu Şekildeydi;

Fare 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924
Öküz 2009, 1997, 1985, 1973
Kaplan 2010, 1998, 1986, 1974
Tavşan 2011, 1999, 1987, 1975
Ejderha 2012, 2000, 1988, 1976
Yılan 2013, 2001, 1989, 1977
At 2014, 2002, 1990, 1978
Koyun 2015, 2003, 1991, 1979
Maymun 2016, 2004, 1992, 1980
Tavuk 2017, 2005, 1993, 1981
Köpek 2018, 2006, 1994, 1982
Domuz 2019, 2007, 1995, 1983

12 Hayvan Türk Takvimi, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi

Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver