7 Eylül 2010 Salı

Kanuni Sultan Süleyman
Takvim yaprağında gördüğüme göre, bugün Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefat günü.. (d. 27 Nisan 1495, Trabzon – ö. 6 Eylül 1566).

Sultan Süleyman, 'muhteşem süleyman' olarak da anılırdı, osmanlı halifesi ve padişahıdır. Babası 1. Selim, annesi Ayşe Hafza Sultan'dır.

Karamanlı bir ailenin çocuğu olan, Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınan, Piri Reis'in idam fermanını veren padişahtır:
(Mısır Kaptanı Piri Reis 1552'de Umman ve Basra üzerine 30 gemiyle çıktığı seferde, Hürmüz Kalesi'ni kuşatmıştı. Portekizlilerden aldığı haraç karşılığı kuşatmayı kaldırdı ve donanmasıyla Basra'ya döndü. Tamire muhtaç donanmayı orada bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile Mısır'a döndü, gemilerden birisi yolda battı. Donanmayı Basra'da bırakması kusur sayıldığı için Mısır'da hapsedildi. Basra valisi Kubat Paşa'ya ganimetten istediği haracı vermemesi, Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın politik hırsı yüzünden hakkında padişaha olumsuz rapor verildi ve dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı üzerine 1554'te boyunu vurularak idam edildi. İdam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis'in terekesine devletçe el konuldu.


Şiirleri ve sözleri bütün çağlarda ilgi çekmiştir. Kanuninin en ünlü şiiri :

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Saltanat didükleri ancak cihan gavgasıdır
Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi

Ko bu ıyş u işreti çün kim fenadur akıbet
Yâr-ı baki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sagışmca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir saat gibi

Ger huzur itmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
Olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi

Neşe Tuana

Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver