23 Eylül 2010 Perşembe

Eskimiş Bayrakların Yok Edilmesi - Yıpranmış Bayrakların İmhası


Bayrakların Toplanması

Madde 5 - Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakları elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar bu bayrakları ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe, yurt dışında büyükelçilik ve başkonsolosluklara teslim ederler.

Yürürlükten kaldırılmıştır. (18.8.2010/27676 RG)

Yok etme Usulü

Madde 6 - Valilik ve Kaymakamlıklarda toplanan bayrakları yok etme işlemi; Valinin ve Kaymakamın belirleyeceği üç kişilik bir komisyon gözetiminde, ay-yıldız ile kırmızı kumaşların kesilerek ayrılmasından sonra kırpma makinesinde veya kapalı alanda yakılmak suretiyle yapılır(1). Yurt dışında yok etme işlemi büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklarda, Dışişleri Bakanlığının uygun göreceği bir yöntemle yapılır.

Eskimiş ve yıpranmış, kullanılamayacak durumda olan bayraklar eskiden böyle toplanır, maddelerde belirtildiği gibi valiliklere ve kaymakamlıklara teslim edilirdi. Konuyla ilgili resmi gazetede yeni bir bilgi henüz yayınlanmadı. Her ne olursa olsun ben bayrakların kesip yakılmasından yana değilim, bayrak kutsaldır ve yıpranmış bile olsa saklanmalıdırlar..

Neşe Tuana

Hiç yorum yok:

muhasebe programları - indir - ilan ver